UseCases

2020-11-11T18:02:31+01:00
Koppeling tussen BIM en MJOB

Het up-to-date houden van de hoeveelheden in de MJOB is voor veel vastgoedorganisaties een tijdrovend en complex proces, maar van essentieel belang voor een deugdelijke begroting. De hoeveelheden zijn echter vaak verouderd, berust op aannames, of moeilijk te relateren aan informatie in andere systemen. Lees verder >

2020-11-11T18:02:59+01:00
NEN2580

Woningcorporaties zijn verplicht om over het boekjaar van 2021 te rapporteren over de waarde van de woning, waarbij de gebruikte metrages in deze waardering voldoen aan de NEN2580 norm. Veel woningcorporaties staan voor de keuze om het bezit in te laten meten of om op een andere manier te voldoen aan de NEN2580 verplichting. Lees verder >

2020-11-11T18:03:28+01:00
Kloppende woningwaardering

De woningwaardering is essentieel bij het bepalen van de maximale huur van een woning. In deze woningwaardering komen diverse componenten terug die zijn afgeleid van “wat je hebt”. Nu zijn deze gegevens vaak nog gebaseerd op een eenmalige inventarisatie of worden geactualiseerd op basis van woningmutaties. Lees verder >

2020-11-11T18:03:57+01:00
Cartotheek

Elke vastgoedorganisatie heeft een cartotheek (ofwel elementenbibliotheek) om alle objecten in het bezit en de kenmerken van deze objecten vast te leggen. Deze cartotheek is daarmee een onmisbaar component in het “het weten wat je hebt”, doorgaans een ingewikkeld vraagstuk voor elke vastgoedorganisatie. Lees verder >